PRIVACY-BELEID

Bij Manhattan Miami Real Estate is de privacy van onze bezoekers van groot belang voor ons. Dit privacybeleid document schetst de soorten van persoonlijke informatie wordt ontvangen en verzameld door Manhattan Miami Real Estate en hoe het wordt gebruikt.

Ingangsdatum: 04 augustus 2018

Manhattan Miami Real Estate ("ons", "wij", of "onze") exploiteert de website hwww.manhattanmiami.com ttps:// (hierna te noemen de "Service").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en over de keuzes die u met die gegevens hebt gemaakt.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn via https://.www.manhattanmiami.com

Definities

 • Service

  Service is de https://www.manhattanmiami.com website die wordt beheerd door Manhattan Miami Real Estate.

 • Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend persoon die aan de hand van deze gegevens kunnen worden geïdentificeerd (of aan de hand van gegevens en andere informatie die in ons bezit zijn of waarschijnlijk in ons bezit zullen komen).

 • Gebruiksgegevens

  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij door het gebruik van de Service, hetzij door de Serviceinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • Cookies

  Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

 • Gegevenscontroleur

  Gegevensverwerker: de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of moeten worden verwerkt.

  In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensverwerker van uw Persoonsgegevens.

 • Gegevensverwerkers (of dienstverleners)

  Gegevensverwerker (of Dienstverlener): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker.

  Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Service Providers om uw gegevens effectiever te verwerken.

 • Gegevenssubject (of gebruiker)

  Data Subject is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Service en is het onderwerp van Persoonsgegevens.

Informatieverzameling en -gebruik

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • e-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze berichten van ons door het volgen van de afmeldingslink of de instructies in een e-mail die we sturen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt benaderd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), het browsertype, de browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatiegegevens"). Wij gebruiken deze gegevens om functies van onze Service te bieden, om onze Service te verbeteren en aan te passen.

U kunt de locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen wanneer u onze service gebruikt via de instellingen van uw apparaat.

Tracking & Cookies Gegevens

We gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we houden bepaalde informatie bij.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Service te bedienen.
 • Voorkeurskoekjes. We gebruiken Preference Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingskoekjes. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Manhattan Miami Real Estate gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te leveren en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u ervoor kiest dit te doen
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze service te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u al heeft gekocht of waarover u vragen heeft gesteld, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), Manhattan Miami Real Estate wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit privacybeleid is afhankelijk van de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we het verzamelen.

Manhattan Miami Real Estate kan uw persoonlijke gegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren
 • U heeft ons toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in ons gewettigd belang en wordt niet door uw rechten overruled.
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaring van gegevens

Manhattan Miami Real Estate zal uw Persoonlijke Gegevens alleen bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. We zullen uw Persoonlijke Gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Manhattan Miami Real Estate zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar de Verenigde Staten overdragen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met die overdracht.

Manhattan Miami Real Estate zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonlijke Gegevens plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controle is, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als Manhattan Miami Real Estate betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander Privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Manhattan Miami Real Estate verplicht zijn om uw Persoonlijke Gegevens bekend te maken indien dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Manhattan Miami Real Estate kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendommen van Manhattan Miami Real Estate te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid inzake "Do Not Track" signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

Wij ondersteunen geen Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die u kunt instellen in uw webbrowser om websites te informeren dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door de Voorkeuren- of Instellingenpagina van uw webbrowser te bezoeken.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)

Als u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Manhattan Miami Real Estate streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kunt u toegang krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens, deze bijwerken of verzoeken om deze te verwijderen, direct binnen de sectie met uw accountinstellingen. Als u niet in staat bent om deze handelingen zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

 • Het recht op correctie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons.

 • Het recht op beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.

 • Het recht op gegevensdraagbaarheid. U heeft recht op een kopie van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en veel gebruikt formaat.

 • Het recht om de toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekken op elk moment waar Manhattan Miami Real Estate vertrouwde op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te faciliteren ("Service Providers"), de Service namens ons te leveren, Servicegerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Analytics

We kunnen gebruik maken van externe serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics

  Google Analytics is een webanalysedienst die door Google wordt aangeboden en die het verkeer op de website bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de Dienst bij te houden en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Service aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de bezoekactiviteit.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy & Voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Gedrag Remarketing

Manhattan Miami Real Estate maakt gebruik van remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Service heeft bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om u te informeren, te optimaliseren en advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 • Google AdWords

  Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc.

  U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en de Google Display Network advertenties aanpassen door de Google Ads Settings pagina te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads.

  Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser te installeren. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy & Voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 • Twitter

  De remarketingdienst van Twitter wordt geleverd door Twitter Inc.

  U kunt zich afmelden voor de op interesse gebaseerde advertenties van Twitter door hun instructies te volgen: https://support.twitter.com/articles/20170405.

  U kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het beleid van Twitter door de pagina met het Privacybeleid te bezoeken: https://twitter.com/privacy.

 • Facebook

  De remarketingdienst van Facebook wordt geleverd door Facebook Inc.

  U kunt meer leren over op interesse gebaseerde reclame op Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Om af te zien van de op interesse gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

   

  Facebook houdt zich aan de Zelfregulerende Principes voor Online Gedragsreclame die door de Digital Advertising Alliance zijn opgesteld. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of u kunt zich afmelden met behulp van de instellingen van uw mobiele apparaat.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook kunt u terecht op Facebook's Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 • AdRoll

  AdRoll remarketingdienst wordt geleverd door Semantic Sugar, Inc.

  U kunt zich afmelden voor AdRoll remarketing door deze AdRoll Advertentievoorkeuren webpagina te bezoeken: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1t=1w=false.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van AdRoll kunt u terecht op de webpagina van het AdRoll Privacybeleid: http://www.adroll.com/about/privacy.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u sterk aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy voor kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we erachter komen dat we Persoonlijke Gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u via e-mail en/of een prominente mededeling op onze Service laten weten, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid updaten.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Door deze pagina te bezoeken op onze website: https://www.manhattanmiami.com/about/contact

EEN PERSOONLIJKE
ONTMOETING MET ONS TEAM PLANNEN

EEN VERGADERING BELEGGEN

Heb ik een makelaar nodig?